62c9021cgy1fvpk5gqb1oj20k00qoabb  

 

「全世界,我最討厭的事,就是練習了。

但是,我也要開始練習,

因為有些東西,就是要練習。」

他沒有指明他在說什麼東西,

「我以前從來不練習,成績也很好。

我知道現在開始不行了。」


這是弟弟十二歲時,自己對自己說的話。

-------------------------------------------------
《壞人我當-汪培珽手記七》

 

    全站熱搜

    wangpeiting 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()